محصولات :

ليوان سفيد ساده

يا به اصطلاح ليوان 11Oz . با كيفيت چاپ بسيار عالي

ليوان حرارتي
خاصيت اين ليوان بدين صورت مي باشد كه با ريختن آب داغ تصوير زير آن به نمايش در مي آيد .
اين ليوان در رنگ هاي قرمز و آبي نيز وجود دارد .

ليوان دسته عروسكي
اين ليوان در طرحهاي : اسب ،‌ خرگوش ،‌ مار ،‌ ميمون و ... وجود دارد .
ليوان داخل و دسته رنگي
دسته و داخل اين ليوان ها به يك صورت مي باشد .

كه در رنگ هاي قرمز ،‌آبي ،‌سبز ،‌ مشكي ، صورتي و زرد موجود مي باشد .

ليوان شيشه ايي
 
ليوان سفيد ساده

يا به اصطلاح ليوان 11Oz . با كيفيت چاپ بسيار عالي

ليوان طلايي و نقره ايي
 
 
ليوان مشكي

اين ليوان كاملاً مشكي بوده و طرح شما بصورت كاملا رنگي بر روي ليوان چاپ
ميشود .